Min egen uppfödda hona SE*Happy Time's Agnes. Har blivit 8 månader.

Planeringen under 2023 är utställning i Örebro den 25-26 februari, och utställning i Västerås 5-6 maj. 
Beroende på hur det,går där så kan det vara aktuellt med en resa till Norge eller ev Danmark för att ta det sista certet till internationell champion och det första certet till Grand internationell champion.